Status: Trwająca

Czas serwera: 18.01.2020 12:08

Karta zamówienia #90/2019
Prenosné počítače, monitory a príslušenstvo k počítačom

Informacje

ID zamówienia
3528
Nazwa zamówienia
Prenosné počítače, monitory a príslušenstvo k počítačom
Numer zamówienia
90/2019
Numer ogłoszenia EU
2019/S 054-123951
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
192 699,00 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237410-6 - Myszka komputerowa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dodávka prenosných počítačov s príslušenstvom (dokovacia stanica, taška, klávesnica, myš...) a monitormi, vrátane dopravy na miesto určenia a služieb spojených s priebežným plnením záručného servisu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
20.05.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.05.2019 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014

Dokumenty