Status: Trwająca

Czas serwera: 03.06.2020 06:05

Karta zamówienia #91/2019
Multifunkčné tlačiarne

Informacje

ID zamówienia
3530
Nazwa zamówienia
Multifunkčné tlačiarne
Numer zamówienia
91/2019
Numer ogłoszenia EU
2019/S 054-123951
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
11 008,55 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
30232110-8 - Drukarki laserowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dodávka tlačiarní A4 s príslušenstvom vrátane dopravy na miesto určenia a služieb spojených s priebežným plnením záručného servisu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.05.2019 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014

Dokumenty