Status: Zakończona

Czas serwera: 15.12.2019 06:19

Karta zamówienia #DNS/VO2/2019
Strojné a ručné čistenie komunikácií a starostlivosť o cestnú zeleň na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy

Informacje

ID zamówienia
3569
Nazwa zamówienia
Strojné a ručné čistenie komunikácií a starostlivosť o cestnú zeleň na prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy a miestnych komunikáciách I. a II. triedy na území mesta Bratislavy
Numer zamówienia
DNS/VO2/2019
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
3 897 301,50 EUR
Główny CPV
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Uzupełniające CPV
90611000-3 - Usługi sprzątania ulic
90612000-0 - Usługi zamiatania ulic
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Strojným a ručným čistením komunikácií sa pre potreby tohto verejného obstarávania rozumie vyčistenie komunikácií, vyčistenie peších zón, vyčistenie chodníkov, parkovísk, schodov a lávok, vyčistenie zastávok, splachovanie komunikácií, odstraňovanie buriny z obrubníkov, z prídlažieb ciest, z chodníkov a z dláždených priestranstiev a s tým súvisiace činnosti.

Údržbou cestnej zelene sa pre potreby tohto verejného obstarávania rozumie údržba trávnatých porastov, okopávanie stromov a kríkov, zmladzovacie alebo presvetľovacie rezy krov, strihanie živých plotov a s tým súvisiace činnosti.

Cena

z VAT

Komentarz

Viazanosť ponúk je do 31.10.2019.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.06.2019 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.06.2019 12:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Michal Garaj
michal.garaj@bratislava.sk
+421 259356342

Dokumenty

1. časť: Oblasť Staré mesto

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
874 378,57 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

2. časť: Oblasť Karlova ves, Lamač, Dúbravka, Devín, DVN a Záhorská Bystrica

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
629 408,70 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
90611000-3 - Usługi sprzątania ulic
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

3. časť: Oblasť Ružinov

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
722 791,17 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

4. časť: Oblasť Nové mesto, Rača, Vajnory, Pod. Biskupice a Vrakuňa

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
796 415,47 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

5. časť: Oblasť Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
874 307,59 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy