Status: Zakończona

Czas serwera: 30.05.2023 03:41

Karta zamówienia #12/2022/PJ
DODANIE TABLETOV VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SÚVISIACICH LICENCIÍ

Informacje

ID zamówienia
35966
Nazwa zamówienia
DODANIE TABLETOV VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SÚVISIACICH LICENCIÍ
Numer zamówienia
12/2022/PJ
Numer ogłoszenia BZP
50616 - MST Vestník č. 268/2022 - 20.12.2022
Numer ogłoszenia EU
2022/S 244-706727
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
135 340,67 EUR
Główny CPV
30213100-6 - Komputery przenośne
Uzupełniające CPV
30213200-7 - Komputer tablet
30237200-1 - Akcesoria komputerowe
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup tabletov s príslušenstvom v predpokladanom rozsahu a s požadovanou technickou špecifikáciou, podrobne uvedenou v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.01.2023 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
16.01.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Peter Jombík
peter.jombik@vszp.sk
+421 220824608

Dokumenty