Status: Trwająca

Czas serwera: 30.05.2023 03:50

Karta zamówienia #10/2022/DO
Zabezpečenie darčekového kufríka pre matky a novorodencov a jeho distribúcia vo vybraných pôrodniciach na Slovensku

Informacje

ID zamówienia
35994
Nazwa zamówienia
Zabezpečenie darčekového kufríka pre matky a novorodencov a jeho distribúcia vo vybraných pôrodniciach na Slovensku
Numer zamówienia
10/2022/DO
Numer ogłoszenia BZP
50387 - WNS
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
30 051,54 EUR
Główny CPV
79342321-9 - Program lojalności konsumenckiej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie distribúcie propagačného materiálu verejného obstarávateľa mamičkám po pôrode vo forme vkladu do darčekového kufríka. Bližšie informácie sa nachádzajú vo výzve na predloženie ponuky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.12.2022 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.12.2022 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Denisa Ondrušová
denisa.ondrusova@vszp.sk
+421 903840412

Dokumenty