Status: Zakończona

Czas serwera: 23.09.2023 07:28

Karta zamówienia #SPU-CH-3-081
Stanovenie PHZ pre CH - Projekt: Funkčné nápoje na báze hlivy ustricovitej

To zamówienie jest częścią DSZ #SPU-CH-3 Chemikálie a chemické výrobky

Informacje

ID zamówienia
36009
Nazwa zamówienia
Stanovenie PHZ pre CH - Projekt: Funkčné nápoje na báze hlivy ustricovitej
Numer zamówienia
SPU-CH-3-081
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Stanovenie predpokladanej hodnoty budúcej zákazky v zmysle opisu v Prílohe č.1.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2022 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
21.12.2022 10:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Michaela Čurgaliová
michaela.curgaliova@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty