Status: Trwająca

Czas serwera: 24.09.2023 19:50

Karta DSZ #99/DNS/OVO/11/22Ba
Nábytok - nezdravotnícky

Informacje

ID zamówienia
36384
Nazwa zamówienia
Nábytok - nezdravotnícky
Numer zamówienia
99/DNS/OVO/11/22Ba
Numer ogłoszenia BZP
740-MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 006-012602
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
255 000,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Uzupełniające CPV
39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki
39130000-2 - Meble biurowe
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup nábytku - nezdravotníckeho, ktorý je na trhu bežne dostupný.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
39100000-3 Nábytok
39120000-9 Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice
39130000-2 Kancelársky nábytok
39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia a požadované technické parametre, miesto dodania a montáže predmetu zákazky, lehota dodania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
09.02.2023 10:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
27.03.2024 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Martin
Adres
Kollárova 2
Martin
03659, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Dokumenty

Oferty