Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 01:30

Karta DSZ #TSB-DNS-2023/01
Elektromontážne práce - verejné osvetlenie

Informacje

ID zamówienia
36418
Nazwa zamówienia
Elektromontážne práce - verejné osvetlenie
Numer zamówienia
TSB-DNS-2023/01
Numer ogłoszenia BZP
7378 - MUP
Numer ogłoszenia EU
2023/S 033-095255
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
15 000 000,00 EUR
Główny CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Uzupełniające CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie DNS v rozsahu oddielu (XX000000-Y - 31 – Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; - 32 – Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia), skupiny (XXX00000-Y - 451 – Príprava staveniska; - 453 – Stavebno–inštalačné práce; - 443 – Káble, drôty a súvisiace výrobky) a triedy (XXXX0000-Y - 4531 – Elektroinštalačné práce; 4523 – Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení, na diaľniciach, cestách, letiskách a železniciach; práce na stavbe plôch). DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác v podmienkach verejného obstarávateľa bežne a všeobecne dostupných
na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) na verejnom osvetlení Hlavného mesta SR Bratislava a súvisiacich prác. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
14.03.2023 13:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
14.03.2023 13:01:00
Lehota na predkladanie žiadostí
11.04.2028 23:59:59
Planowane otwarcie dokumentów
11.04.2028 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Technické siete Bratislava, a.s.
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava
814 99, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Jamnická
zuzana.jamnicka@tsb.sk
+421 903470900

Dokumenty

Oferty