Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 15:52

Karta DSZ #SE-VO-2023/003393
Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS

Informacje

ID zamówienia
36478
Nazwa zamówienia
Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS
Numer zamówienia
SE-VO-2023/003393
Numer ogłoszenia BZP
21/2023 zo dňa 30.01.2023 pod zn. 3486 MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 020-054066 zo dňa 27.01.2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
25 911 046,69 EUR
Główny CPV
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Uzupełniające CPV
38653000-7 - Aparatura do laboratoriów fotograficznych
39180000-7 - Meble laboratoryjne
38310000-1 - Wagi precyzyjne
38510000-3 - Mikroskopy
38200000-7 - Przyrządy geologiczne i geofizyczne
38580000-4 - Pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie
38636000-2 - Specjalistyczne przyrządy optyczne
38300000-8 - Przyrządy do pomiaru
38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza
38430000-8 - Aparatura do wykrywania i analizy
38651600-9 - Kamery cyfrowe
38653000-7 - Aparatura do laboratoriów fotograficznych
38650000-6 - Sprzęt fotograficzny
24931000-9 - Płyty i klisze fotograficzne
38653100-8 - Lampy błyskowe
38651000-3 - Aparaty fotograficzne
38651100-4 - Soczewki do aparatów fotograficznych
42991300-2 - System fotoskładu
32582000-6 - Nośniki danych
38652120-7 - Projektory wideo
31122000-7 - Jednostki prądotwórcze
33950000-4 - Sprzęt i artykuły dla medycyny sądowej
39181000-4 - Stoły laboratoryjne
39180000-7 - Meble laboratoryjne
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24950000-8 - Specjalistyczne produkty chemiczne
19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych
33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
24200000-6 - Barwniki i pigmenty
18921000-1 - Walizki
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je dodávka predovšetkým laboratórneho príslušenstva laboratórnej techniky a laboratórneho nábytku, ktoré sú bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 189, 195, 242, 243, 249, 311, 325, 337, 339, 382, 383, 384, 385, 386, 391, 429. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
27.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
27.02.2023 10:00:00
Doba trvania DNS
15.05.2027 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Janka Kytošová
janka.kytosova@minv.sk
+421 250944435

Dokumenty

Oferty