Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 19:08

Karta DSZ #DNS12023
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026

Informacje

ID zamówienia
36499
Nazwa zamówienia
DNS na dodávky elektriny a zemného plynu pre roky 2023, 2024, 2025 a 2026
Numer zamówienia
DNS12023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 008-017591
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje toto DNS, prostredníctvom ktorého sa budú priebežne, podľa potreby verejného obstarávateľa, zadávať jednotlivé zákazky na dodanie elektriny a zemného plynu pre dodávky počas najbližších 4 rokov. Plnenia na základe tohto DNS budú realizované v Košickom kraji.

DNS je rozdelené na dve kategórie:
1. Nákupy elektriny
2. Nákupy plynu

Keďže ceny elektriny a plynu sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ verejný obstarávateľ vyjadruje množstvom (nie hodnotou).
Predpokladaná spotreba elektriny pre najbližších 48 mesiacov: 25 146,00 MWh.
Predpokladaná spotreba plynu pre najbližších 48 mesiacov: 6 134,00 MWh.
Celková PHZ za celé DNS: 31 280,00 MWh.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
06.02.2023 10:05:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení DNS
Nieograniczone

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adres
Šrobárova 2
Košice
041 80, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marcela Turčanová, Lucia Kohútková
lucia.kohutkova@apuen.sk
+421 911889974
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1036

Dokumenty

Nákup elektriny

Status
Trwająca
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność

Nákup plynu

Status
Trwająca
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny

Oferty