Status: Trwająca

Czas serwera: 30.11.2021 01:33

Karta zamówienia #NBS1-000-021-760
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina

Informacje

ID zamówienia
366
Nazwa zamówienia
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina
Numer zamówienia
NBS1-000-021-760
Numer ogłoszenia BZP
3157 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
528 400,00 EUR
Główny CPV
45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vybudovanie športovo - relaxačného areálu viacúčelového zariadenia NBS v katastrálnom území Starý Smokovec, Vysoké Tatry v rozsahu vybudovania najmä spevnených a komunikačných plôch, športovísk a oddychových zón.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných požiadaviek, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. „Opis predmetu zákazky“, v časti C. „Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky“ a v prílohách súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Predkladanie ponúk
28.03.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Adres
Imricha Karvaša 1
Bratislava - mestská časť Staré Město
81325, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľubica Červeníková
lubica.cervenikova@nbs.sk
+421 257871216
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643

Dokumenty