Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2023 16:26

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/001815-009
Dataprojektory s príslušenstvom

Informacje

ID zamówienia
36752
Nazwa zamówienia
Dataprojektory s príslušenstvom
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815-009
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 498,20 EUR
Główny CPV
38652120-7 - Projektory wideo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup dataprojektorov s príslušenstvom a s tým súvisiace služby v množstve podľa prílohy č. 1, miesto dodania: definované v prílohe č. 1.

Predmet zákazky je spolufinancovaný z Fondu pre vnútornú bezpečnosť v rámci Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, pre účely projektu: „Modernizácia a obmena hardvérového a technického vybavenia národnej ústredne SIRENE, INTERPOL a spoločných kontaktných pracovísk/centier policajnej a colnej spolupráce“, kód projektu SK 2017 ISF SC5/NC2/A2/P2.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
13.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.02.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty