Status: Anulowana

Czas serwera: 29.09.2023 15:57

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/001815-010
Širokouhlé digitálne kamery

Informacje

ID zamówienia
36755
Nazwa zamówienia
Širokouhlé digitálne kamery
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815-010
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 204,20 EUR
Główny CPV
32333200-8 - Kamery wideo
Uzupełniające CPV
32321200-1 - Urządzenia audiowizualne
32323300-6 - Urządzenia wideo
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup širokouhlých digitálnych kamier a s tým súvisiace služby v množstve podľa prílohy č. 1, miesto dodania: definované v prílohe č. 1.

Predmet zákazky je spolufinancovaný z Fondu pre vnútornú bezpečnosť v rámci Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, pre účely projektu: „Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite“, kód projektu SK 2017 ISF SC5/NC1/A1.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
07.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.02.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty