Status: Zakończona

Czas serwera: 22.09.2023 22:27

Karta zamówienia #002/2021-066
Mikrobiologické média a roztoky -65

Informacje

ID zamówienia
36804
Nazwa zamówienia
Mikrobiologické média a roztoky -65
Numer zamówienia
002/2021-066
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24931250-6 - Nośniki kultur
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ bude objednávať jednotlivé položky (množstvá) podľa svojich aktuálnych prevádzkových potrieb. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie všetkých položiek uvedených v prílohe č.1.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.01.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty