Status: Trwająca

Czas serwera: 30.05.2023 03:50

Karta zamówienia #20/2022/PJ
DODÁVKA LICENCIÍ RED HAT A SÚVISIACICH SLUŽIEB

Informacje

ID zamówienia
37094
Nazwa zamówienia
DODÁVKA LICENCIÍ RED HAT A SÚVISIACICH SLUŽIEB
Numer zamówienia
20/2022/PJ
Numer ogłoszenia BZP
3494 - MSS Vestník č. 21/2023 - 30.01.2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 020-056384
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
237 047,60 EUR
Główny CPV
72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Uzupełniające CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je
a) dodávka nových licencií REDHAT a subscription na 3 roky,
b) školiace služby súvisiace s dodávkou licencií.
Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.02.2023 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.02.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Peter Jombík
peter.jombik@vszp.sk
+421 220824608

Dokumenty