Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 11:36

Karta zamówienia #S.270.3.2023
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzeg w roku 2023 - przetarg nr 3

Informacje

ID zamówienia
37109
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzeg w roku 2023 - przetarg nr 3
Numer zamówienia
S.270.3.2023
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
7 490 325,07 PLN
Główny CPV
77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 - Usługi cięcia drewna
77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 - Usługi selekcji drzew
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231600-4 - Usługi zalesiania
98351110-2 - Usługi zapewniania miejsc parkingowych
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

zgodnie z dokumentami zamówienia

Cena

z VAT

Komentarz

1. W skład szacunkowej wartości zamówienia wchodzi wartość zamówienia podstawowego, opcja (20% zamówienia podstawowego), zamówienia z art. 241 ust. 1 pkt 7 (50% wartości zamówienia)
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami SWZ.

Terminy

Termin składania ofert
09.02.2023 10:00:59
Planowane otwarcie ofert
09.02.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Brzeg
Adres
Kilińskiego 1
Brzeg
49-300, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Kamil Śledziona
kamil.sledziona@katowice.lasy.gov.pl
+48 662166833
Link do profilu zamawiającego
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-brzeg/zamowienia-publiczne

Dokumenty

Pakiet nr 4 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Kuźnica Katowska

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
966 041,35 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet nr 5 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwach: Kurznie i Stobrawa

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 302 078,16 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet nr 6 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej: specjalistyczne przygotowanie gleby oraz rozdrabnianie pozostałości pozrębowych

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 174 638,13 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet nr 9 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Rogalice i Leśnictwie ds. szkołkarskich

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 885 183,07 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Pakiet nr 10 - Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Roszkowice

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 162 384,36 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy