Status: Zakończona

Czas serwera: 23.04.2024 18:29

Karta zamówienia #11/2022/DO
PR služby

Informacje

ID zamówienia
37417
Nazwa zamówienia
PR služby
Numer zamówienia
11/2022/DO
Numer ogłoszenia BZP
3830 - WNS
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
47 120,00 EUR
Główny CPV
79416000-3 - Usługi public relations
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Specyfikacja warunków zamówienia

Zabezpečenie strategického public relations, corporate responsibility a internej komunikácie, strategickej podpory imidžu VšZP prostredníctvom soc. siete Linkedin a budovanie employer brandingu počas obdobia 24 mesiacov. Primárnym cieľom je podporovať pozitívny image VšZP, zastaviť odliv poistencov (retencia) a dosiahnuť priaznivý výsledný stav, bez úbytku poistencov/ideálne prírastok v poistnom kmeni. Cieľom je komunikačná podpora aktivít, budovanie imidžu a dobrého obchodného mena VšZP, kontinuálne budovanie pozitívnych vzťahov so zástupcami médií a ďalších cieľových skupín, eliminácia dopadov negatívnych aspektov na VšZP prostredníctvom efektívnej krízovej komunikácie a posilnenie strategickej komunikácie VšZP.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.02.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.02.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adres
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Denisa Ondrušová
denisa.ondrusova@vszp.sk
+421 903840412

Dokumenty