Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:15

Karta zamówienia #2/2023VS
"Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia" - Diagnostické a terapeutické prístroje

Informacje

ID zamówienia
37558
Nazwa zamówienia
"Rekonštrukcia pôrodnej sály - Zdravotnícka technológia" - Diagnostické a terapeutické prístroje
Numer zamówienia
2/2023VS
Numer ogłoszenia BZP
6249-MST
Numer ogłoszenia EU
2023/S 028-082764
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
196 739,26 EUR
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33182100-0 - Defibrylatory
33112100-9 - Ultrasonograf do badania serca
33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne
33164100-8 - Kolposkopy
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom tejto zákazky je dodávka a montáž zdravotníckej technológie, ktorou sú diagnostické a terapeutické prístrojov pre pracovisko nového pôrodného sálu NsP Považská Bystrica.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.03.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Adres
Nemocničná 986
Povážská Bystrica
017 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Daniela Máčková
mackova@nemocnicapb.sk
+421 424304491

Dokumenty

Časť č. 1 Defibrilátor

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
12 687,21 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33182100-0 - Defibrylatory
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 2 Kardiotokografy

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
115 713,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33112100-9 - Ultrasonograf do badania serca
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č.3 Tromboelastograf

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
33 870,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č.4 Kolposkop

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 058,17 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33164100-8 - Kolposkopy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 5 Infúzna technika

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 508,60 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33194100-7 - Urządzenia i przyrządy do infuzji
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť č. 6 Odsávacia technika

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
22 901,68 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33100000-1 - Urządzenia medyczne
Uzupełniające CPV
33162100-4 - Urządzenia używane na salach operacyjnych
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy