Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2023 16:57

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/001815-011
Termálny monokulárny zobrazovač s možnosťou pripojenia na okuliare na nočné videnie

Informacje

ID zamówienia
37633
Nazwa zamówienia
Termálny monokulárny zobrazovač s možnosťou pripojenia na okuliare na nočné videnie
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815-011
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
43 755,50 EUR
Główny CPV
38636000-2 - Specjalistyczne przyrządy optyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup a dodanie termálneho monokulárneho zobrazovača s možnosťou pripojenia na okuliare na nočné videnie, ktorý umožňuje spojením termálneho zobrazenia a zobrazenia v okuliaroch na nočné videnie v nulovom a reziduálnom zostatkovom viditeľnom svetle detekovať živé a neživé predmety vyžarujúce teplo.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Predmet zákazky je spolufinancovaný z Fondu pre vnútornú bezpečnosť v rámci Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, pre účely projektu: „Zavedenie aktuálnych nástrojov a metód v boji proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami“, kód projektu SK 2017 ISF SC5/NC1/A3/P2.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.03.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.03.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty