Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:30

Karta DSZ #DNS NL 24/2022
Opravy trolejbusov po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach

Informacje

ID zamówienia
37872
Nazwa zamówienia
Opravy trolejbusov po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach
Numer zamówienia
DNS NL 24/2022
Numer ogłoszenia BZP
7256-MUS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 032-092468
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
500 000,00 EUR
Główny CPV
50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów
Uzupełniające CPV
34622300-6 - Trolejbusy
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravy karosérií, interiéru trolejbusov Škoda 25 Tr, Škoda 30 Tr, Škoda 30 TrDG, Škoda 31 Tr, Škoda 27 Tr, Solaris a Škoda – Solaris 24M po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a cenový návrh opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania nových náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí, doprava – odvoz a dovoz trolejbusu do a z opravy. Sprievodná dokumentácia k oprave – technologické postupy, dokumentácia k vyhotoveným zvarom a protokoly o skúškach.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
13.03.2023 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
13.03.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Kategória 1 _ Opravy trolejbusov

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów
Uzupełniające CPV
34622300-6 - Trolejbusy
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Kategória 2 _ Opravy trolejbusov s oprávnením

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów
Uzupełniające CPV
34622300-6 - Trolejbusy
50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

Oferty