Status: Zakończona

Czas serwera: 04.06.2023 15:44

Karta zamówienia #S-SLE/11268/23
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej pozemků parc. č. 541, parc. č. 543, parc. č. 544, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Wiadomości