Status: Zakończona

Czas serwera: 26.09.2023 21:37

Karta zamówienia #S-SLE/11268/23
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej pozemků parc. č. 541, parc. č. 543, parc. č. 544, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

Informacje

ID zamówienia
38824
Nazwa zamówienia
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej pozemků parc. č. 541, parc. č. 543, parc. č. 544, vše v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
Numer zamówienia
S-SLE/11268/23
Rodzaj procedury
Veřejná obchodní soutěž
Tryb zamówienia publicznego
Veřejná obchodní soutěž
Rodzaj zamówienia
-
Wynik zamówienia publicznego
Umowa kupna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné soutěže je prodej souboru parcel.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné soutěže je prodej souboru parcel, a to: pozemky
- parc. č. 541, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 077 m2,
- parc. č. 543, zahrada, o výměře 289 m2,
- parc. č. 544, zahrada, o výměře 279 m2,
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, které se nachází mezi ulicemi Na Burni a Prokopská.

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SWZ
Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
10.04.2023 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adres
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty