Status: Anulowana

Czas serwera: 24.07.2024 04:32

Karta zamówienia #SE-VO2-2022/004112-005
Akumulátory pre prenosné (ručné) rádiostanice

Informacje

ID zamówienia
38941
Nazwa zamówienia
Akumulátory pre prenosné (ručné) rádiostanice
Numer zamówienia
SE-VO2-2022/004112-005
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
306 940,00 EUR
Główny CPV
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup akumulátorov pre prenosné (ručné) rádiostanice používané v hasičskom a záchrannom zbore – HaZZ (ďalej len „tovar“). Rádiostanice sú určené pre operatívne rádiové spojenie zasahujúcich príslušníkov HaZZ na frekvenciách v pásme VHF.

S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania.

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Veronika Somorovská
veronika.somorovska@minv.sk
+421 250944529

Dokumenty