Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 08:51

Karta DSZ #SE-VO2-2022/004112
DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT

Informacje

ID zamówienia
24430
Nazwa zamówienia
DNS - Akumulátory a batérie pre zariadenia IKT
Numer zamówienia
SE-VO2-2022/004112
Numer ogłoszenia BZP
29404 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 113-317578 odoslané 9.6.2022
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 688 240,00 EUR
Główny CPV
31400000-0 - Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Uzupełniające CPV
31410000-3 - Komory galwaniczne
31411000-0 - Baterie alkaliczne
31420000-6 - Baterie galwaniczne
31421000-3 - Baterie ołowiowe
31422000-0 - Zestawy baterii
31430000-9 - Akumulatory elektryczne
31431000-6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe
31432000-3 - Akumulatory niklowo-kadmowe
31433000-0 - Akumulatory niklowo-żelazowe
31434000-7 - Akumulatory litowe
31440000-2 - Baterie
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej ako "DNS") na zadávanie zákaziek na dodanie akumulátorov a batérií, ktoré sú určené ako zdroj energie pre zariadenia najmä Informačných a Komunikačných Technológií, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) v rozsahu skupiny 314. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb ako napríklad dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia nepoužiteľných akumulátorov v súlade s § 48 ods. 1) zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
15.07.2022 12:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
15.07.2022 12:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
24.07.2026 23:59:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka

Dokumenty

Oferty