Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2023 16:49

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/001815-012
IP kamerový systém

Informacje

ID zamówienia
38987
Nazwa zamówienia
IP kamerový systém
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815-012
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
5 677,55 EUR
Główny CPV
32333200-8 - Kamery wideo
Uzupełniające CPV
32333000-6 - Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
32333300-9 - Aparatura do powielania obrazu wideo
32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup IP kamerového systému a s tým súvisiace služby.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
03.05.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
03.05.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty