Status: Zakończona

Czas serwera: 08.07.2020 07:28

Karta zamówienia #OB19SNC34
Obedy pre dôchodcov

Informacje

ID zamówienia
3916
Nazwa zamówienia
Obedy pre dôchodcov
Numer zamówienia
OB19SNC34
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
60 000,00 EUR
Główny CPV
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Meste Senec v rozsahu do 250 obedov denne (t.j. do 60 000 obedov ročne), 20 krát do mesiaca. Podmienkou je zosúladenie minimálne 3 obedov do týždňa s mestskou kuchyňou v Senci.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.06.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
18.06.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marek Halmo
halmo.ma@gmail.com
+421 949581914
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty