Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2023 00:27

Karta zamówienia #002/2021-083
Spotrebný materiál a kity - 68

Informacje

ID zamówienia
39360
Nazwa zamówienia
Spotrebný materiál a kity - 68
Numer zamówienia
002/2021-083
Numer ogłoszenia BZP
42457-MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 171-444619
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
227 459,03 EUR
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
18424300-0 - Rękawice jednorazowe
33192500-7 - Probówki
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie spotrebného materiálu a kitov. Zákazka je rozdelená na tri časti. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie ponuky a jej prílohách.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
05.04.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
05.04.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Erik Ďuriš
erik.duris@uniba.sk
+421 918110043
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Časť 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
132 803,87 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
18424300-0 - Rękawice jednorazowe
33192500-7 - Probówki
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
73 146,24 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
18424300-0 - Rękawice jednorazowe
33192500-7 - Probówki
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
21 508,92 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne
Uzupełniające CPV
24300000-7 - Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
18424300-0 - Rękawice jednorazowe
33192500-7 - Probówki
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy