Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2023 15:50

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/001815-014
Digitálne fotoaparáty, dataprojektor a premietacie plátno

Informacje

ID zamówienia
39936
Nazwa zamówienia
Digitálne fotoaparáty, dataprojektor a premietacie plátno
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815-014
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 018,84 EUR
Główny CPV
38651600-9 - Kamery cyfrowe
Uzupełniające CPV
38652120-7 - Projektory wideo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie digitálnych fotoaparátov, dataprojektora, premietacieho plátna a s tým súvisiace služby.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“, pre účely projektov: ETC-Dočasný núdzový tábor (310031H157) a GFFF-V-Pozemné hasenie požiarov s využitím vozidiel (310031J215) s cieľom „Zvýšenia efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy“.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.05.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.05.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty