Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 05:07

Karta zamówienia #BZP.271.10.2023
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów” w zakresie: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie

Informacje

ID zamówienia
40063
Nazwa zamówienia
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów” w zakresie: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie
Numer zamówienia
BZP.271.10.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00167506
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 - Roboty murarskie
45410000-4 - Tynkowanie
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 - Roboty malarskie
45443000-4 - Roboty elewacyjne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert i dokumentów
24.04.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
24.04.2023 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Andrychów
Adres
Rynek 15
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Link do profilu zamawiającego
https://bip.malopolska.pl/umandrychow/Article/id,230418.html

Dokumenty