Status: Trwająca

Czas serwera: 15.06.2024 05:41

Karta zamówienia #TSK08
"Modernizácia priestorov a vybavenia praktického vyučovania" - stavebné práce SOŠ strojnícka Považská Bystrica

Wiadomości