Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 17:20

Karta DSZ #DNS_CP_3_2023
Servis a opravy systémov MaR tepelného hospodárstva

Informacje

ID zamówienia
40342
Nazwa zamówienia
Servis a opravy systémov MaR tepelného hospodárstva
Numer zamówienia
DNS_CP_3_2023
Numer ogłoszenia BZP
14546 WNS
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
100 000,00 EUR
Główny CPV
72267100-0 - Konserwacja oprogramowania technologii informacji
Uzupełniające CPV
50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
50500000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
50413100-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do wykrywania gazu
50411000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek poskytnutia služieb v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu – vykonávanie pravidelných servisných činností systému merania a regulácie tepelného hospodárstva – kontrola a údržba jednotlivých komponentov, kalibrácia detektorov úniku plynu v kotolniach. Odstraňovanie zistených a nahlásených porúch týchto zariadení. Prípadné špeciálne požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť budú predmetom konkrétnych výziev v rámci tohto DNS.
Výkon pravidelného servisu 2x ročne. Výkon nepravidelných činností(opráv) 1-2x do roka.
Termín realizácie od 5 do 60 kalendárnych dní odo dňa objednávky a podľa jednotlivých výziev.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
19.05.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
19.05.2023 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
19.05.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Oferty