Status: Zakończona

Czas serwera: 29.09.2023 15:45

Karta zamówienia #SE-VO1-2022/001815-015
Televízor

Informacje

ID zamówienia
40642
Nazwa zamówienia
Televízor
Numer zamówienia
SE-VO1-2022/001815-015
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
3 215,83 EUR
Główny CPV
32324000-0 - Telewizje
Uzupełniające CPV
32324100-1 - Telewizje kolorowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup televízora a s tým súvisiace služby.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.05.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
22.05.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty