Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:44

Karta DSZ #DNS 3/2023
Nákup, dodávka a distribúcia elektriny a plynu - DNS

Informacje

ID zamówienia
40889
Nazwa zamówienia
Nákup, dodávka a distribúcia elektriny a plynu - DNS
Numer zamówienia
DNS 3/2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
2 309 784,00 EUR
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
66132000-4 - Usługi brokerskie ubezpieczenia towarów
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

DNS je rozdelené do nasledujúcich 2 kategórií - skupín:

KATEGÓRIA Č. 1: ZABEZPEČENIE NÁKUPU, DODÁVKY A DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE
Vymedzenie predmetu kategórie dynamického nákupného systému prostredníctvom slovníka obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme v rámci tejto kategórie je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie (elektriny) do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa po dobu trvania dynamického nákupného systému, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho odberných miest elektriny na obdobie uvedené v zmluve.

KATEGÓRIA Č. 2: ZABEZPEČENIE NÁKUPU, DODÁVKY A DISTRIBÚCIE PLYNU

Vymedzenie predmetu kategórie dynamického nákupného systému prostredníctvom slovníka obstarávania:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme v rámci tejto kategórie je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (plynu) podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa po dobu trvania dynamického nákupného systému, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho odberných miest plynu na obdobie uvedené v zmluve.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
02.06.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
02.06.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
DataCentrum
Adres
Cintorínska 2301/5
Bratislava
81108, Republika Słowacka

Dokumenty

Oferty