Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 01:01

Karta zamówienia #41025
Obstaranie poľnohospodárskych strojov

Informacje

ID zamówienia
41025
Nazwa zamówienia
Obstaranie poľnohospodárskych strojov
Numer zamówienia
41025
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
47 640,34 EUR
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti (logické celky) z dôvodu, že časti tvoria samostatné hnuteľné veci, ktoré je možné dodávať aj samostatne.
Zákazka je rozdelená nasledovne:

1. Voz na prepravu živých zvierat - 1 ks
2. Univerzálny príves na balíky plošinový – 1 ks

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu časť, alebo obidve časti predmetu zákazky.

Opis zákazky je podrobne vymedzený v dokumente „Cenová ponuka – technická špecifikácia časť 1 a časť 2“, ktorý tvorí prílohu č. 1 Súťažných podkladov.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
AGRO MERNÍK, s.r.o.
Adres
Merník 179
Merník
094 23, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Nikola Bérešová
ber.esperto@outlook.sk
+421 918965414

Dokumenty

Časť 1: Voz na prepravu živých zvierat

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
24 166,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Časť 2: Univerzálny príves na balíky plošinový

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
23 473,67 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Główny CPV
-
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy