Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:29

Karta zamówienia #VZMR/ZSREP/III/5/2023
ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA VSTUPNÍ CHODBY VČETNĚ ELEKTROINSTALACE

Informacje

ID zamówienia
41494
Nazwa zamówienia
ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA VSTUPNÍ CHODBY VČETNĚ ELEKTROINSTALACE
Numer zamówienia
VZMR/ZSREP/III/5/2023
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 140 708,68 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

ZŠ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY_OPRAVA VSTUPNÍ CHODBY VČETNĚ ELEKTROINSTALACE

Specyfikacja warunków zamówienia

Práce budou prováděny při provozu jídelny a kuchyně a například lité teraso je nutné lít o víkendu a veškeré práce tomu přizpůsobit. Jedná se odstranění stávající terasové dlažby včetně obkladů stěn a omítek, vybourání dveří. Demontáž, nátěr a zpětná montáž topných těles. Nová elektroinstalace včetně svítidel. Nové hliníkové dveře, nové obkladové prvky a truhlářské výrobky, lité teraso, malby vše viz projektová dokumentace.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Termín realizace od 01.07.2023 do 15.8.2023
Prohídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Motlem na tel: 731127780

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
24.05.2023 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Adres
náměstí Republiky 902/9
Znojmo
66902, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty