Status: Zakończona

Czas serwera: 28.09.2023 16:29

Karta zamówienia #BZP.271.24.2023
Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki

Informacje

ID zamówienia
41607
Nazwa zamówienia
Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki
Numer zamówienia
BZP.271.24.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00224231
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Kwota przeznaczona do realizacji
100 000,00 PLN
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

w załączeniu

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

TERMIN SKŁADANIA OFERT
05.06.2023 11:30:00
Planowane otwarcie ofert
05.06.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Piekary Śląskie
Adres
ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie
41-940, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna

bzp@piekary.pl
+48 327761464

Dokumenty