Status: Zakończona

Czas serwera: 19.05.2024 14:23

Karta zamówienia #41639
Včelnica-úle s príslušenstvom

Informacje

ID zamówienia
41639
Nazwa zamówienia
Včelnica-úle s príslušenstvom
Numer zamówienia
41639
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
64 143,33 EUR
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodávka úľov s príslušenstvom
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.06.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.06.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ABBEX s.r.o.
Adres
Velčice 442
Velčice
95171, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jozef Goňo
abbex@abbex.sk
+421 0917457290

Dokumenty