Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 17:38

Karta zamówienia #05/2023/LG/prieskum
Softvérové licencie pre Service Desk (PHZ)

Informacje

ID zamówienia
41659
Nazwa zamówienia
Softvérové licencie pre Service Desk (PHZ)
Numer zamówienia
05/2023/LG/prieskum
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Bez zawarcia umowy
Główny CPV
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom prieskumu je získanie indikatívnych cenových ponúk od relevantných hospodárskych subjektov na dodávku softvérových licencií pre Service Desk v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1. Verejný obstarávateľ na základe predložených indikatívnych ponúk stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Prieskum za účelom stanovenia PHZ

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2023 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
29.05.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adres
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ľubomír Grejták
lubomir.grejtak@nczisk.sk
Inne kontakty
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/630

Dokumenty