Status: Trwająca

Czas serwera: 04.06.2023 09:01

Karta zamówienia #07/NLZ/2022 - DNS - 006
Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 06

Informacje

ID zamówienia
41894
Nazwa zamówienia
Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín - časť „A“ - výzva č. 06
Kategoria DSZ
časť „A“ - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín
Numer zamówienia
07/NLZ/2022 - DNS - 006
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24000000-4 - Produkty chemiczne / PHZ: 7 495 548,91 EUR bez DPH
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované nižšie:
a) pre časť „A“:
o insekticídy - prípravky na preventívnu ochranu pred hmyzími škodcami a ničenie hmyzích škodcov
o feromóny - prípravky na lákanie hmyzu do pascí
o rodenticídy - prípravky na ničenie hlodavcov
o fungicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie hubových ochorení
o herbicídy - prípravky na preventívnu ochranu a ničenie nežiadúcej vegetácie
o repelenty - prípravky na ochranu drevín pred škodami zverou
o hnojivá - podporné prípravky na rast drevín
o iné prípravky - prípravky, ktoré nepatria do kategórie predchadzajúcich prípravkov, ale sú ich aplikačnou súčasťou ako napríklad farbivá, zmáčadlá, ktoré vylepšujú vlastnosti prípravkov pri ich použití.

Bližšie technické a množstevné informácie sú uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - sídla odštepných závodov:
1) OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 90841 Šaštín-Stráže
2) OZ Podunajsko, Koháryho 2, 934 01 Levice
3) OZ Tribeč, Parková 7, 951 93 Topoľčianky
4) OZ Považie, Hodžova 38, 911 01 Trenčín
5) OZ Sever, Orlové 300, 017 01 P. Bystrica
6) OZ Tatry, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok
7) OZ Tatry, Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
8) OZ Horehronie, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
9) OZ Poľana, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
10) OZ Gemer, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca
11) OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava
12) OZ Šariš, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
13) OZ Vihorlat, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou
14) OZ Semenoles, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok
a. Škôlkárske stredisko Jochy, Jamník, okr. L. Mikuláš
15) OZ Ulič, Ulič 969, 067 67 Ulič

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.06.2023 09:15:00

Zamówienia scentralizowane

Nazwa zamawiającego
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adres
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Dokumenty