Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 19:02

Karta DSZ #3635/2023
Kancelárske potreby a kancelársky papier – DNS 2023

Informacje

ID zamówienia
42092
Nazwa zamówienia
Kancelárske potreby a kancelársky papier – DNS 2023
Numer zamówienia
3635/2023
Numer ogłoszenia BZP
VVO č. 110/2023 zo dňa 06.06.2023 pod zn. 19553-MUT
Numer ogłoszenia EU
Ú. v. EÚ 2023/S 106-332121
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
713 350,89 EUR
Główny CPV
30192000-1 - Wyroby biurowe
Uzupełniające CPV
30197642-8 - Papier fotokopiujący i kserograficzny
42994230-1 - Laminatory
42994220-8 - Przybory do laminowania
39541130-6 - Sznurek
39292500-0 - Linijki
39292400-9 - Przybory do pisania
39292300-8 - Przybory do rysowania
39292100-6 - Tablice szkolne do pisania kredą
39264000-0 - Osprzęt do skoroszytów na akta lub do akt luzem
39263100-4 - Zestawy na biurko
39263000-3 - Wyposażenie biurek
37823700-0 - Papier do kreślenia map
22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú kancelárske potreby a kancelársky papier slúžiace na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania.

Podrobné informácie sú dostupné v súťažných podkladoch.

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.07.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
06.07.2023 10:00:00
Trvanie DNS
07.07.2025 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Juraj Tóth
juraj.toth@rec.uniba.sk
+421 290109617
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty

Oferty