Status: Trwająca

Czas serwera: 28.11.2023 13:08

Karta zamówienia #4870/2023
Kancelárske potreby 2/2023

Informacje

ID zamówienia
44085
Nazwa zamówienia
Kancelárske potreby 2/2023
Numer zamówienia
4870/2023
Numer ogłoszenia BZP
110/2023
Numer ogłoszenia EU
2023/S 106-332121
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
175,81 EUR
Główny CPV
42994220-8 - Przybory do laminowania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie laminovacej fólie, rozmer: 75x105mm, 125mic., lesklá. Množstvo: 30 bal. po 100ks.

Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritéria. Predmet zákazky nie je definovaný položkami z elektronického katalógu.
Predmet zákazky nie je rozdelený časti.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby: balné, doprava na miesto určenia a pod.
Verejný obstarávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v kvalite I. triedy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
01.08.2023 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
01.08.2023 13:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ľubica Vlková
lubica.vlkova@uniba.sk
+421 918110118
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty