Status: Trwająca

Czas serwera: 27.02.2024 23:18

Karta zamówienia #040/24/2022-002
Anestetiká

To zamówienie jest częścią DSZ #040/24/2022 Anestetiká

Informacje

ID zamówienia
42263
Nazwa zamówienia
Anestetiká
Numer zamówienia
040/24/2022-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
172 006,2000 EUR
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Anestetiká pre potreby FNsP

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.06.2023 09:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Anestetiká časť č. 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
48 457,5000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Anestetiká časť č. 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
79 802,7000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Anestetiká časť č. 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
8 256,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Anestetiká časť č. 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
35 490,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661100-2 - Środki znieczulające
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy