Status: Trwająca

Czas serwera: 22.02.2024 11:04

Karta zamówienia #42695
Kukuričný adaptér

Informacje

ID zamówienia
42695
Nazwa zamówienia
Kukuričný adaptér
Numer zamówienia
42695
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
62 935,50 EUR
Główny CPV
16300000-8 - Maszyny żniwne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je obstaranie poľnohospodárskeho stroja – kukuričného adaptéra.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
MESZ-AGRO s.r.o.
Adres
Kľučiarove Kračany 16
Kráľovičove Kračany
930 03, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Renáta Mészárosová
renatameszaros@meszagro.sk
+421 0915441451

Dokumenty