Status: Trwająca

Czas serwera: 14.08.2022 05:52

Karta zamówienia #OB19SNC44
Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec

Informacje

ID zamówienia
4310
Nazwa zamówienia
Rozvoj zelenej infraštruktúry v meste Senec
Numer zamówienia
OB19SNC44
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
11 170,83 EUR
Główny CPV
03452000-3 - Drzewa
Uzupełniające CPV
03451300-9 - Krzewy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja warunków zamówienia

a) Výsadba nového trávnika (úprava terénu, odstránenie pôvodného trávnika, navážka hliny a výsadba nového trávnika) b) Výsadba listnatých vzrastlých stromov s koreňovým balom. Spolu bude vysadených 52 stromov. Výsadba listnatých krov nižšieho vzrastu s koreňovým balom – 20 krov

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.08.2019 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.08.2019 12:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marek Halmo
senec.halmo@proebiz.com
+421 949581914
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty