Status: Trwająca

Czas serwera: 17.06.2024 06:31

Karta zamówienia #3/2023VS
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica" - Elektricky polohovateľné lôžka -24ks

Wiadomości