Status: Zakończona

Czas serwera: 11.12.2023 10:42

Karta zamówienia #DNS NL 1/2022-004
Električková trať - Vajnorská radiála; Modernizácia trakčných rozvodov DPB – meniareň Zlaté Piesky _01_2023

Informacje

ID zamówienia
43813
Nazwa zamówienia
Električková trať - Vajnorská radiála; Modernizácia trakčných rozvodov DPB – meniareň Zlaté Piesky _01_2023
Numer zamówienia
DNS NL 1/2022-004
Numer ogłoszenia BZP
52672-MUP
Numer ogłoszenia EU
2021/S 212-560107
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 650 730,73 EUR
Główny CPV
45234127-2 - Roboty budowlane w zakresie składów tramwajowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je modernizácia trakčných rozvodov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.07.2023 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty