Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 15:47

Karta DSZ #DNS NL 1/2022
Elektromontážne a stavebné práce na dráhe

Informacje

ID zamówienia
18436
Nazwa zamówienia
Elektromontážne a stavebné práce na dráhe
Numer zamówienia
DNS NL 1/2022
Numer ogłoszenia BZP
16327-MUP
Numer ogłoszenia EU
2022/S 050-130912
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
5 000 000,00 EUR
Główny CPV
45234127-2 - Roboty budowlane w zakresie składów tramwajowych
Uzupełniające CPV
45234128-9 - Roboty budowlane w zakresie platform tramwajowych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45255400-3 - Roboty produkcyjne
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
34632300-9 - Kolejowe instalacje elektryczne
45234120-3 - Roboty w zakresie kolei miejskiej
45234111-7 - Roboty budowlane w zakresie kolei miejskiej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú elektromontážne a stavebné práce na dráhe v zmysle technickej špecifikácie, ktorá bude
uvedená pri konkrétnych výzvach.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.04.2022 08:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
06.04.2022 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
06.04.2026 08:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Oferty