Status: Trwająca

Czas serwera: 28.11.2023 14:02

Karta zamówienia #07814/2022/ODDVO-005
Nákup a dodanie mobilných telefónov - AMB – Výzva č. 4

Informacje

ID zamówienia
44068
Nazwa zamówienia
Nákup a dodanie mobilných telefónov - AMB – Výzva č. 4
Numer zamówienia
07814/2022/ODDVO-005
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 383,68 EUR
Główny CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Uzupełniające CPV
32250000-0 - Telefony komórkowe
32200000-5 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie mobilných telefónov podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov (ďalej aj „SP“). Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava tovaru na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača v zmysle týchto SP a ich príloh, najmä prílohy č. 1 SP – Kúpna zmluva.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
01.08.2023 09:30:00
Planowane otwarcie ofert
01.08.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Adres
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Marta Juríčková
marta.jurickova@bbsk.sk
+421 940608017

Dokumenty