Status: Trwająca

Czas serwera: 03.06.2020 05:43

Karta zamówienia #31/2019-003
Nákup tabletov pre Ministerstvo financií SR

Informacje

ID zamówienia
4533
Nazwa zamówienia
Nákup tabletov pre Ministerstvo financií SR
Numer zamówienia
31/2019-003
Numer ogłoszenia EU
2019/S 054-123951
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
7 000,00 EUR
Główny CPV
30213200-7 - Komputer tablet
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie tabletov – 5 ks s operačným systémom Android a 5 ks s operačným systémom IOS. Miesto dodania: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
19.08.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
19.08.2019 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adres
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marián Fačkovec
marian.fackovec@mfsr.sk
+421 259584014

Dokumenty