Status: Trwająca

Czas serwera: 25.02.2024 09:39

Karta zamówienia #NA-OVS-167-23
Meranie a vyhodnotenie veterného potenciálu pre veterný park Galanta / Measurement and Evaluation of Wind Potential for the Galanta Wind Park

Informacje

ID zamówienia
47431
Nazwa zamówienia
Meranie a vyhodnotenie veterného potenciálu pre veterný park Galanta / Measurement and Evaluation of Wind Potential for the Galanta Wind Park
Numer zamówienia
NA-OVS-167-23
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom tejto súťaže je zabezpečenie komplexných služieb spojených s meraním rýchlosti vetra, hodnotenia energetickej výnosnosti veterného parku Galanta, resp. predpokladaného ročného objemu výroby elektrickej energie. Predpokladaná výška veží všetkých 13 veterných turbín je 150m+ s priemerom rotora 150m+. Cieľom Spoločnosti SPP je získať komplexnú správu o hodnotení veterného potenciálu, ktorý bude akceptovateľný pre lokálne finančné inštitúcie a projektantov veterných parkov.

The subject of this Competition is the provision of comprehensive services associated with wind speed measurement, assessment of energy yield of the Galanta Wind Park, respectively the estimated annual volume of generated electricity. The expected height of towers of all 13 wind turbines is 150m+ with a rotor diameter of 150m+. The goal of SPP is to obtain a comprehensive report on the evaluation of the wind potential that will be acceptable for local financial institutions and wind park designers.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
30.10.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adres
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Nagyhajú
kristina.nagyhaju@spp.sk
+421 911704487

Dokumenty